Polish English German

Autyzm oznacza brak zdolności do utrzymywania normalnych relacji z otoczeniem i zastępowanie ich przez marzenia lub urojenia. Choroba najczęściej ujawnia się po okresie wstępnego, zasadniczo prawidłowego rozwoju niemowlęcia. Nie jest jednolitą chorobą - ma bardzo zróżnicowany obraz i przebieg. Najczęściej chorują na nią chłopcy.

Objawy:

 • Tendencja do ucieczki od rzeczywistości.
 • Odwrócenie się od świata.
 • Ograniczenie zainteresowań.
 • Niezdolność zaakceptowania i realizowania norm społecznych.
 • Życie we własnym, chorobowo zmienionym, zamkniętym świecie.
 • Autyzm u dzieci staje się zauważalny już w pierwszym roku życia. Dziecko nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, np. brak kontaktu wzrokowego, brak potrzeby kontaktu cielesnego, zakłócony rozwój mowy. Pojawiają się tzw. trudne zachowania: długotrwałe stany bezczynności, pobudzenia na przemian z apatią, ataki agresji, krzyki, kręcenie się w kółko, trzepotanie rękami, powtarzanie w kółko określonych fraz.
 • Nadwrażliwość na bodźce dotykowe, zapachowe, dźwiękowe; na światło i na obrazy.

Przyczyny:

 • Wrodzone uszkodzenie mózgu, do którego doszło w pierwszym okresie życia dziecka. Powoduje to, że dziecko nie potrafi odbierać i prawidłowo interpretować napływających zewsząd sygnałów. Dlatego dziecko ucieka w izolację - przestaje odbierać sygnały i na nie reagować.

Zalecenia:

 • Spotyka się autyzm o różnym nasileniu. Niektóre dzieci wymagają opieki przez całe życie.
 • Ważne jest, aby jak najwcześniej rozpocząć naukę mowy.
 • Część dzieci z autyzmem, wykazujących normalną lub ponad przeciętną inteligencję, może prowadzić samodzielne życie w wieku dorosłym.
 • W rzadkich przypadkach do autyzmu w wieku dojrzałym dołącza psychoza.
 • Nie ma lekarstwa na autyzm. Jak na razie jedyną formą pomocy dziecku jest indywidualna terapia. Także duża część rodziców potrzebuje pomocy specjalistów.
 • Autyzm jest przyjmowany za jeden z osiowych objawów schizofrenii w jej rozmaitych postaciach, gdzie ucieczka od rzeczywistości przejawia się w nierealnych przeżyciach, urojeniach czy halucynacjach.
Data dodania: 
09/09/2015