Polish English German

Chłoniaki to grupa nowotworów, do której zalicza się te, które wywodzą się z układu limfatycznego oraz siateczkowo-śródbłonkowego. Należą do niej:

 • ziarnica złośliwa (rozrost dotyczy komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego),
 • chłoniaki nieziarnicze (rozrost dotyczy komórek limfoidalnych),
 • inne rzadkie chłoniaki.

Różnią się one umiejscowieniem zmian, rodzajem komórek podlegających rozrostowi i stopniem dojrzałości (wyspecjalizowania) komórek powstających w procesie nowotworzenia.

Rozpoznanie ustala się badaniem histopatologicznym wycinka tkanki zmienionej rozrostowo (zwykle węzła chłonnego).

Objawy:

 • Pierwszym objawem są zwykle powiększone węzły chłonne.
 • Inne dolegliwości to także:
 1. złe samopoczucie,
 2. brak apetytu,
 3. spadek wagi ciała,
 4. gorączka,
 5. świąd skóry,
 6. zlewne poty nocą.

Przyczyny:

 • Proces złośliwy wychodzący z węzłów chłonnych.

Zalecenia:

 • Do lekarza zgłoś się w przypadku każdego nie spowodowanego zakażeniem powiększenia węzłów chłonnych.
 • Rokowanie i leczenie jest związane z rodzajem chłoniaka. Leczenie dostosowuje się do rozpoznania i stadium choroby. Metody to miejscowa radioterapia i/lub chemioterapia.
Data dodania: 
09/09/2015