Polish English German

Podczas tej choroby dochodzi do stopniowego zwężania się lub całkowitego zarastania małych i średnich tętnic. Zmiany te są wynikiem toczącego się w ścianie tętnicy zapalenia powodującego powstanie zakrzepów w świetle naczyń i najczęściej zlokalizowane są w tętnicach kończyn dolnych, znacznie rzadziej w naczyniach kończyn górnych i innych narządów. Choroba zwykle przebiega pod postacią następujących po sobie okresów nasilenia i ustępowania objawów. Dolegliwości są wynikiem przewlekłych zmian niedokrwiennych w obszarach unaczynionych przez tętnice objęte procesem chorobowym.
Najczęściej na chorobę Buergera cierpią młodzi mężczyźni – większość zachorowań zdarza się pomiędzy 20 a 40 rokiem życia.

Objawy:

 • Nawracający ból, zwykle w obrębie stopy lub podudzia, pojawiający się w czasie chodzenia i ustępujący po wypoczynku.
 • Ból, bladość lub zasinienie oraz mrowienie stóp i podudzi wystawionych na działanie zimna.
 • W przypadkach zaawansowanych występują bardzo bolesne, trudno gojące się owrzodzenia (rany) na palcach stóp lub rąk, zlokalizowane najczęściej w miejscu powstałych wcześniej niewielkich nawet zranień, otarć naskórka lub odcisków.

Przyczyny:

 • Nie ustalono jednoznacznej przyczyny tej choroby. Jej wystąpienie może być wynikiem zakażenia nieznaną bakterią, wirusem albo grzybem lub też jest związane z zaburzeniami działania układu odpornościowego organizmu. Wiadomo, że palenie tytoniu jest najważniejszym z wywołujących ją czynników – występuje ona prawie wyłącznie u palaczy, zaś poprawa stanu pacjenta jest możliwa jedynie w przypadku całkowitej rezygnacji z palenia.

Do czynników sprzyjającym zachorowaniu należą:

 1. miażdżyca naczyń,
 2. choroby zapalne tkanki łącznej, tzw. kolagenozy (np. gościec przewlekły, toczeń rumieniowaty, twardzina układowa),
 3. stresujący tryb życia,
 4. chłodny klimatem, 
 5. występowanie choroby Buergera w rodzinie.

Zalecenia:

 • Zaprzestanie palenia papierosów (podstawowa metoda zapobiegania)!
 • Dbałość o ciepło i higienę stóp, unikanie ich wyziębiania (ciepłe, wygodne obuwie).
 • Unikanie stresów.
 • Zapobieganie miażdżycy naczyń – ruch, dieta niskotłuszczowa.
 • Stała kontrola lekarska.
Data dodania: 
09/09/2015