Polish English German

Firma Medicines szuka naukowych dowodów dla zastosowania antykoagulantu Angiomax (bivalirudyna) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Uważa się, że lek mógłby być zastosowany w chwili przybycia pacjenta do izby przyjęć szpitala, jeszcze przed podjęciem decyzji o zastosowaniu pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PCI). Bivalirudyna wykazuje podobne efekty w zdarzeniach sercowych, ale statystycznie mniejsze epizody krwawień zarówno w monoterapii, jak w połączeniu z heparyną lub endoksaparyną Lovenox firmy Sanofi Aventis wraz z blokerem receptora gpllb/llla.

Magazyn "Bez recepty"

Data dodania: 
09/09/2015