Polish English German

Ryzyko zachorowania na nowotwór mózgu jest stosunkowo małe. Ale tkanka nowotworowa w obrębie czaszki kostnej może się rozszerzać tylko w ograniczonym stopniu, dlatego nawet rosnący guz łagodny może spowodować śmierć, jeśli w odpowiednim momencie nie nastąpi interwencja chirurgiczna. W niektórych przypadkach komórki nowotworowe guza mózgu mogą prowadzić do rozwoju nowotworu rdzenia kręgowego.

Objawy:

  • Często występują bóle głowy nasilające się w pozycji leżącej.
  • Możliwe są nagłe wymioty, nie poprzedzone nudnościami.
  • Niekiedy występuje osłabienie lub objawy porażenne w jednej połowie ciała, utrata czucia, zaburzenia równowagi i wzroku oraz napady padaczki.

Przyczyny:

  • Podobnie jak inne komórki również komórki mózgu mogą przekraczać granice normalnego rozrostu.
  • Guzy mózgu mogą rozwinąć się także w wyniku przerzutu np. raka sutka lub płuc.

Zalecenia:

  • Gdy często występują bóle głowy, nasilające się w pozycji leżącej lub przebiegające z nagłymi wymiotami, należy udać się do lekarza.
  • W wielu przypadkach można operacyjnie usunąć cały nowotwór lub jego część. Czasami konieczne jest leczenie naświetlaniem po zabiegu.
  • Często udaje się złagodzić dolegliwości, jednak tylko przejściowo. Poza tym stosuje się niekiedy leki zmniejszające ciśnienie śródczaszkowe lub preparaty przeciwdrgawkowe.
Data dodania: 
09/09/2015