Polish English German

Firma Roche jest zdania, że guz piersi może być całkowicie wyeliminowany u niemal połowy pacjentek, które we wczesnej fazie choroby zastosują kombinację Herceptinu i tradycyjnego środka podawanego podczas chemioterapii. Herceptin daje kobietom znajdującym się we wczesnej fazie choroby nadzieję na usunięcie guza, zanim trafią w ręce chirurga. U 45,5 proc. kobiet, którym podawano mieszankę, co trzy tygodnie, ślady komórek nowotworowych całkowicie zniknęły. Podobne analizy przeszedł Lapatinib, lek o pokrewnym działaniu, który również wykazuje zdolność eliminowania guza jeszcze przed operacją.

Magazyn "Bez recepty"

Data dodania: 
09/09/2015