Polish English German

Jaskra to choroba charakteryzująca się uszkodzeniem wzroku najczęściej na skutek wzrostu ciśnienia śródgałkowego. Ten proces początkowo powoduje wolno postępującą utratę widzenia obwodowego, później na skutek uszkodzenia nerwu wzrokowego - centralnego.
Ciśnienie wewnątrzgałkowe jest niezależne od ciśnienia krwi. Określane jest w milimetrach słupa rtęci (mm Hg). Przedział jego wartości prawidłowych to od 8 do 20 mm Hg. W okresie ostrego ataku jaskry ciśnienie wewnątrzoczne może sięgać 70 mm Hg.
Ze względu na etiologię wyróżnia się trzy rodzaje jaskry:

jaskra wrodzona, dziecięca, wynikająca z niedorozwoju kąta przesączania (często tylko jednego oka);

jaskra pierwotna, w której główną rolę odgrywają nieprawidłowości w budowie oka, starzenie się tkanek, a także czynniki nerwowo-naczyniowe. Przebieg jaskry pierwotnej może być ostry lub przewlekły;

jaskra wtórna, wywoływana procesami chorobowymi toczącymi się w oku, czyli różnego rodzaju stanami zapalnymi, urazami i ich powikłaniami, pęcznieniem soczewki i jej zwichnięciem, procesami nowotworowymi lub o podłożu naczyniowym.

Objawy:

Jaskra przewlekła:

 • skrycie rozwijające się schorzenie jednego lub obojga oczu pozostaje przez wiele lata nie zauważone, i to nawet w tej fazie, kiedy już jest uszkodzony nerw wzrokowy,
 • od czasu do czasu widziany obraz jest zamazany,
 • bóle głowy,
 • częstsze zmiany okularów, ponieważ ostrość wzroku ulega zmianie.
 • Dopiero przy znacznym zaawansowaniu choroby zauważa się brak obrazu w środkowym polu widzenia. W tym czasie nerw wzrokowy wykazuje już znaczne uszkodzenie.

Jaskra ostra:

 • Ostry napad jaskry ma przebieg dramatyczny i dotyczy często jednego oka:
 • nagłe bóle oka i czołowej części głowy,
 • nudności i wymioty,
 • dreszcze,
 • gorączka,
 • poczucie zupełnego rozbicia.
 • Często uchodzi uwagi fakt zaczerwienienia oka, rozszerzenia źrenicy i tam skoncentrowanych dolegliwości. Podejrzewa się wówczas ostry stan chorobowy w nadbrzuszu. Tymczasem wzrok słabnie, źrenice się rozszerzają, światło olśniewa, oko łzawi. Gałka oczna jest twarda jak kamień.
 • Symptomem ostrzegawczym występującym przed ostrym napadem jest okresowe widzenie „mgły” lub kolorowych pierścieni wokół źródeł światła.

Przyczyny:

 • Ciśnienie wewnątrzoczne wzrasta, ponieważ utrudniony jest odpływ cieczy wodnistej. Zdarza się to w późniejszym wieku i może być odległym skutkiem zatoru żyły siatkówki, skutkiem urazów oka lub długotrwałego stosowania leków zawierających glikokortykoid.
 • Jaskra z wąskim kątem tęczówkowo-rogówkowym: w tym przypadku kąt komory jest ukształtowany zbyt ciasno, co powoduje dolegliwości podobne do zwiastunów ostrego napadu jaskry – zdarzające się często nocą, w postaci bólu oka i głowy.
 • Ostry atak jaskry jest często spowodowany przez doznane pobudzenie i ciemność. Wyzwolić napad mogą również niezwyczajne wysiłki fizyczne, wypijanie dużych ilości płynów, nadużycie kofeiny, alkoholu, nikotyny, a także zażywania preparatów zawierających składniki rozszerzające źrenice.

Zalecenia:

 • Od 40. roku życia co roku należy poddawać się kontroli okulistycznej.
 • W każdym przypadku postrzegania mgły i kolorowych pierścieni wokół źródeł światła należy udać się do lekarza okulisty.
 • Natychmiast skonsultować się z lekarzem okulistą w przypadków pierwszych napadów zaburzeń widzenia, którym towarzyszą zaczerwienienie oczu, bóle głowy i nudności, nawet wtedy, gdy wszystko po paru godzinach samorzutnie ustępuje. Każdy napad jaskry powoduje dalsze uszkodzenie nerwu wzrokowego.

Jaskra przewlekła:

 • nie pij większych ilości płynów,
 • zrezygnuj z palenia papierosów, które zmniejszają dopływ krwi do naczyń mózgu i nerwu wzrokowego,
 • staraj się unikać stresów i intensywniejszych przeżyć uczuciowych.
 • Przy jaskrze przewlekłej normalne zajęcia i obciążenia, takie jak uprawianie sportu, seks nie szkodzą. Możliwe jest wykonywanie swojego zawodu. Wolno też wykonywać ciężką pracę fizyczną w stałym pochyleniu do przodu. Lekarz okulista powinien jednak stwierdzić, czy ostrość wzroku jest wystarczająca do prowadzenia pojazdu.

Leczenie jaskry przewlekłej:

 • Okulista musi doprowadzić do normalizacji poziomu ciśnienia wewnątrzocznego. W tym celu konieczne jest dokonywanie częstych, przez dzień i noc, jego pomiarów i określenie indywidualnego rytmu wahań tego ciśnienia w ciągu doby. Na podstawie krzywej przebiegu ciśnienia lekarz może określić minimalną ilość leków potrzebną do opanowania schorzenia. W razie braku powodzenia leczenia zachowawczego, konieczna jest operacja oka.
Data dodania: 
09/09/2015