Polish English German

Wada refrakcji oka, której przyczynami są zbyt duża siła łamiąca soczewki oka lub zbyt długa gałka oczna, powodująca, że promienie świetlne przechodzące przez układ optyczny oka ulegają skupieniu nie w ognisku, lecz przed nim. Tylko promienie rozbieżne biegnące z niedalekich punktów w przestrzeni są prawidłowo zogniskowane. Do korekcji tej wady stosuje się szkła dwuwklęsłe - rozpraszające (oznaczone znakiem minus).

Istnieją dwa rodzaje krótkowzroczności. Przy krótkowzroczności szkolnej wada się nasila w młodym wieku i proces ten kończy się przed 25. rokiem życia, a sama wada nie przekracza –6 dioptrii. Tylko u znikomej liczby osób wydłużanie się gałki ocznej nadal postępuje do późnego wieku. Ten rodzaj krótkowzroczności jest uwarunkowany dziedzicznie.

Krótkowzroczność może się przemijająco nasilić pod wpływem przeciążeń psychicznych, fizycznych, złego oświetlenia i złych warunków pracy. Leki takie, jak: sulfonamidy i acetazolamid oraz mechaniczne urazy i wzrosty poziomu cukru we krwi mogą wywoływać przemijającą krótkowzroczność.

Starcze zmętnienie soczewki ocznej zmienia ostrość wzroku w kierunku krótkowzroczności. W pewnych okolicznościach dalekowzroczni mogą wówczas odzyskać zdolność do czytania bez okularów. Przestrojenie hormonalne organizmu następujące podczas ciąży może w sposób trwały nasilić istniejącą krótkowzroczność.

Osoby krótkowzroczne cechuje też często „ślepota nocna”. Z tego powodu powinny unikać jazdy samochodem nocą. W przypadku krótkowzroczności osiągającej od –6 do –8 dioptrii częściej pojawiają się uszkodzenia siatkówki. Krótkowzroczność degeneratywna może doprowadzić do odklejenia się siatkówki i jej krwawień, a przez to do utraty zdolności ostrego widzenia.

Objawy:

 • Krótkowzroczni widzą ostro przedmioty z odległości do pięciu metrów. Przy odległości większej obraz jest zamazany.

Przyczyny:

 • Obraz odległych przedmiotów powstaje przed siatkówką. Sporadycznie jest to wynikiem zbyt dużej wypukłości rogówki lub soczewki. Najczęściej chodzi o zbyt dużą gałkę oczną. Dotychczas przyczyna nadmiarowego wzrostu gałki nie jest znana.

Zalecenia:

 • Unikaj pracy nocnej, pracy w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych. Gdy jest to niemożliwe, zadbaj o to, aby:
 1. pomieszczenie nie było oświetlone równomiernie,
 2. stanowisko pracy było zawsze oświetlone odpowiednio do zadania, jakie się wykonuje,
 3. odległość pomiędzy obiektem pracy wzrokowej a oczami (przy czytaniu 35-40 cm, przy obsłudze monitorów komputerowych 50 cm) była dokładnie utrzymywana.
 • Nie przemęczaj oczu długotrwałą pracą precyzyjną. Gdy są zmęczone, rób przerwy, do momentu odczucia wyraźnego odprężenia.
 • Osoby obciążone krótkowzrocznością znaczniejszego stopnia profilaktycznie, aby uniknąć krwawień wewnątrzgałkowych, nie powinny wykonywać ciężkiej pracy fizycznej.
 • Przy słonecznej pogodzie należy zakładać okulary przeciwsłoneczne, w pomieszczeniach wystarczą tylko te z małym przyciemnieniem.
 • Odprężanie się fizyczne i psychiczne powoduje także odprężenie oczu i może się przyczynić do złagodzenia krótkowzroczności. Szczególnie skuteczne są pod tym względem ćwiczenia oddechowe.
 • Każdy pacjent ze stwierdzoną wadą wzroku powinien mieć okulary korekcyjne, nawet jeśli używa soczewek kontaktowych. Przy leczeniu schorzeń oczu nie wolno zakraplać kropli do oczu, gdy mamy założone soczewki nagałkowe. W okresie leczenia musimy używać okularów.
 • W interesie ogółu obowiązkowe jest noszenie okularów podczas udziału w ruchu ulicznym
 • Soczewki również korygują wady – w zależności od jej wartości mogą to być soczewki miękkie, toryczne lub twarde. Soczewkami korygujemy np. różnowzroczność.
 • Jest kilka metod operowania wad wzroku. By zakwalifikować się do zabiegu korygującego wzrok, trzeba mieć stabilną wadę wzroku, tzn. taką, która nie uległa zmianie w ciągu roku przed operacją. Zabiegów korygujących wzrok nie wykonuje się u osób, które nie ukończyły jeszcze 20 lat, ponieważ u nich wada wzroku może ciągle się jeszcze wahać.
Data dodania: 
09/09/2015