Polish English German

Pomoc psychoterapeutyczna to forma pomocy adresowana do osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
przeżywających różnego typu tymczasowe lub długotrwałe trudności (kryzysy rozwojowe, zaburzenia zachowania
i nastroju, trudności z przystosowaniem się do zmian życiowych, trudności w relacjach interpersonalnych...).
W skład oferty wchodzi psychoterapia:
- indywidualna dorosłych,...