Polish English German

Zapraszamy do nowego otwartego gabinetu psychoterapii na promocyjne badania.
Pomoc psychoterapeutyczna to forma pomocy adresowana do osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
przeżywających różnego typu tymczasowe lub długotrwałe trudności (kryzysy rozwojowe, zaburzenia zachowania
i nastroju, trudności z przystosowaniem się do zmian życiowych, trudności w relacjach interpersonalnych...