Polish English German

Naderwanie włókien mięśniowych objawia się rozciągnięciem włókien, które w słabszych miejscach ulegają naderwaniu. W sporadycznych przypadkach dochodzi do całkowitego przerwania mięśnia. Przerwanie włókien mięśnia stanowi duże uszkodzenie w splocie mięśnia.

Objawy:

 • Punktowy, kłujący ból szczególnie przy ucisku na uszkodzone miejsce.
 • Przy niedawnym...

Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęstszym schorzeniem układowym tkanki łącznej. W chorobie tej dochodzi do zapalenia kilku stawów, które z czasem ulegają zniekształceniu, a w końcu sztywnieją. Najwięcej zachorowań występuje u osób około 40. roku życia.

Objawy:

 • Bolesne stawy palców, przede wszystkim palca wskazującego i środkowego, rzadko stawów...

Niedowidzenie czyli niska ostrość wzroku spowodowana może być spowodowana zezem, ograniczeniem ruchomości jednego oka, brakiem równowagi mięśniowej, nieprawidłową budową gałki ocznej, wadami refrakcji, nieprzeziernością ośrodków optycznych (zaćma, blizny rogówki, opadnięcie powieki) lub wadami wrodzonymi siatkówki.

Objawy:

 • Niedowidzenie jednego oka, często...

Jest to oddzielenie się siatkówki (światłoczułej tkanki wyścielającej wnętrze gałki ocznej) od znajdujących się pod nią warstw tworzących ścianę gałki ocznej (od błony naczyniowej).

Odwarstwienie siatkówki może być pierwotne (najczęściej przy dużej krótkowzroczności) lub wtórne – spowodowane określoną chorobą.

Choroba wymaga natychmiastowej interwencji i leczenia okulistycznego....

Oziębłość płciowa jest to znaczne osłabienie lub brak popędu płciowego (pociągu fizycznego i psychicznego). Choroba objawia się brakiem doznań pozytywnych podczas stosunków płciowych.

Objawy:

 • Całkowita utrata pragnienia kontaktów seksualnych.
 • Osłabienie lub zaburzenie popędu płciowego.
 • W niektórych przypadkach oziębłość płciowa występuje od...

Migdałki, znajdujące się w gardle tuż za łukami podniebiennymi, na jego bocznej ścianie, wychwytują bakterie i wirusy i w ten sposób chronią organizm przed chorobą. Gdy same ulegną infekcji, rozwija się angina. Zmiany na migdałkach towarzyszą wielu chorobom wirusowym - grypie, przeziębieniu, mononukleozie.

Objawy:

● Ból gardła.

● Trudności w przełykaniu, a...

Pokrzywka jest często spotykanym odczynem alergicznym skóry na różne alergeny, takie jak leki, szczepionki, surowice, niektóre pokarmy.

Objawy:

 • Pokrzywka objawia się powstawaniem na skórze licznych, zazwyczaj niewielkich bąbli, niekiedy zlewających się ze sobą. Bąble są twarde, ostro odgraniczone, mają porcelanowobiałe lub różowe zabarwienie. Towarzyszy im...

Miastenia jest autoimmunologiczną chorobą nerwowo-mięśniową, która charakteryzuje się nadmierną męczliwością mięśni po wysiłku.

Objawy:

 • Szybkie męczenie się mięśni, które bardzo powoli wracają do dawnego stanu.
 • W pierwszej fazie miastenii chory traci się kontrolę nad mięśniami oczu, podniebienia i gardła.
 • Słabość mięśni ramion i nóg.
 • ...

Przytępienie słuchu nie polega tylko na tym, że ktoś słyszy wszystko ciszej. Ubytek słuchu i resztkowa zdolność słyszenia są zróżnicowane dla różnych tonów. Osoby w starszym wieku mają często trudności ze słyszeniem tonów wysokich. Ucho człowieka potrafi odbierać tony o częstotliwości od 20 Hz (niskie) do 20 000 Hz (wysokie). Poziom natężenia hałasu powyżej 85 dB może doprowadzić do...

Naderwanie ścięgien albo więzadeł jest następstwem ich nadmiernego rozciągnięcia. Dalsze rozciąganie może spowodować całkowite przerwanie ścięgna lub więzadła.

Objawy:

 • Naderwanie -  bóle przy zginaniu albo prostowaniu stawu.
 • Przerwanie - nagły silny ból.
 • Mięsień, którego ścięgno uległo przerwaniu, jest unieruchomiony.
 • Zaraz po...

Strony