Polish English German

Zapraszamy do nowego otwartego gabinetu psychoterapii na promocyjne badania.
Pomoc psychoterapeutyczna to forma pomocy adresowana do osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
przeżywających różnego typu tymczasowe lub długotrwałe trudności (kryzysy rozwojowe, zaburzenia zachowania
i nastroju, trudności z przystosowaniem się do zmian życiowych, trudności w relacjach interpersonalnych...).
W skład oferty wchodzi psychoterapia:
- indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci,
- rodzin
- małżeństw i par
Oferta skierowana do osób doświadczających:
- depresji, zaburzeń nastroju,
- nerwicy,
- zaburzeń zachowania (np. natręctw, obsesji, objawów hipochondrycznych, tików)
- problemów w związkach i relacjach z innymi,
- problemów z odżywianiem (anoreksja, bulimia, inne),
- problemów seksualnych.
- zespołu stresu pourazowego (będącego skutkiem trudnych doświadczeń),
- zaburzeń psychosomatycznych (zdrowotnych pod wpływem stresu),
- poszukujących sensu i znaczenia życia,
- braku satysfakcji z życia,
- niskiego poczucia własnej wartości, braku asertywnego działania,
- oraz do wszystkich, którzy chcą po prostu porozmawiać.
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, którzy znajdują się ponadto w następujących sytuacjach:
- doświadczają dużej ilości konfliktów z otoczeniem,
- mają problemy z przystosowaniem do warunków szkolnych oraz problemy z nauką,
- mają trudności z okazywaniem uczuć, wyrażaniem emocji lub kontrolą nad nimi,
- przeżywają stany przygnębienia, zniechęcenia, osamotnienia bez wyraźnego powodu
- często lub gwałtownie się złoszczą i są agresywni,
- doświadczały lub doświadczają przemocy,
- są nieśmiałe i przeżywają różnorakie lęki.
Rodzaje psychoterapii
Psychoterapia indywidualna
Cykl spotkań osoby potrzebującej pomocy z psychoterapeutą. W trakcie spotkań pracuje się nad celem, który
zgłasza osoba. Psychoterapia może być krótkoterminowa (do kilkunastu spotkań ) lub długoterminowa - w
zależności od potrzeb i zgłaszanego problemu. W ramach podjętej współpracy psychoterapeuta i pacjent pracują
nad ustalonymi celami, które są ważne dla pacjenta.
Psychoterapia dzieci i młodzieży jest poprzedzona spotkaniem konsultacyjnym (na które zapraszamy samych
rodziców) oraz wizytą diagnostyczną z udziałem dziecka, służącą również wzajemnemu poznaniu. Zakres
planowanej pomocy terapeutyczno-rozwojowej, metody i forma pracy są następnie omawiane z rodzicami i
aprobowane przez uczestnika terapii. Dobór metod pracy jest dostosowany do wieku i indywidualnych
predyspozycji dziecka.
Psychoterapia par służy poprawie funkcjonowania partnerów w związku, zażegnaniu kryzysu. W trakcie terapii
uczestnicy rozwijają swoje umiejętności rozumienia uczuć i oczekiwań partnera oraz własnych. Wdrażają
konstruktywne sposoby wyrażania potrzeb i emocji, rozwijają umiejętności komunikowania się ze sobą, co
umożliwia lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Terapia służy rozwijaniu w partnerach
przychylnego nastawienia do siebie nawzajem, wypracowaniu modelu związku akceptowalnego dla obu stron.
Psychoterapia rodzin jest wskazana jeśli pomiędzy członkami rodziny występują znaczące trudności w relacjach,
których przejawem mogą być między innymi: problemy wychowawcze, trudności członków rodziny we
wzajemnych kontaktach, kłótnie i konflikty rodzinne, choroby psychosomatyczne. Celem terapii rodziny jest
poprawa funkcjonowania poszczególnych osób w układzie rodzinnym, wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi
członkami rodziny.
Poufność
W trakcie terapii wszystkie informacje są poufne. Służy to bezpieczeństwu osoby zgłaszającej się. Sytuacją
wyjątkową jest informacja o zagrożeniu zdrowia lub życia.
Jak długo trwa konsultacja?
50 min
Co jest wykluczeniem do przeprowadzenia konsultacji?
Jeśli osoba zgłaszająca się jest pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki i inne).
Psychoterapeuta: mgr Anna Kupiec - ukończyła szkolenie Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na
Rozwiązaniach. 4-letni kurs Psychoterapii Systemowej Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.
Ukończyła certyfikowane pełne szkolenie z Logoterapii - specjalizacja psychoterapia egzystencjalna, sens życia,
duchowość w psychoterapii. Jest w trakcie szkolenia NARM - terapia traumy szokowej, rozwojowej i
emocjonalnej. Ukończyła specjalistyczny warsztat szkoleniowy „Trauma - zagrożenie czy szansa” oraz liczne
warsztaty i wykłady terapeutyczne. Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy w charakterze koterapeuty
podczas grup terapeutycznych i treningów rozwojowych. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla młodzieży i
dorosłych. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Data dodania: 
07/14/2017
parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online nike tn pas cher peuterey outlet piumini woolrich outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi chaussures de foot 2017 chaussures de foot pas cher