Polish English German

Celem metaanalizy randomizowanych badań klinicznych była ocena wpływu statyn na śmiertelność oraz występowanie poważnych schorzeń sercowo-naczyniowych u osób zdrowych z czynnikami ryzyka. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań obejmujących ponad 70 tys. osób, spośród których 23% było chorych na cukrzycę. Stwierdzono, że u osób, u których zidentyfikowano czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, stosowanie statyn jest związane z istotnym zwiększeniem przeżywalności i znaczącym ograniczeniem występowania poważnych schorzeń sercowo-naczyniowych. Nie zaobserwowano wpływu płci, wieku ani występowania cukrzycy na wyniki analizy.

Magazyn "Farmacja i ja"

Data dodania: 
09/09/2015